Կառուցել ապագան
վերականգնել անցյալը

Գործունեություն

 • Շինարարություն
 • Շինանյութերի առևտուր
 • Առևտրամիջնորդ ծառայություններ /ոչ բորսային/
 • Կոմունալ ծառայությունների մատուցում
 • Ջրամատակարարման և գազաֆիակացման աշխատանքների իրականացում
 • Գնահատման, փորձաքննության,տեխնիկական զննման եզրակացությունների տրամադրում

Լիցենզիաներ

 • Բնակելի, հասարակական և արտադրական
 • Հիդրոտեխնիկական
 • Տրանսպորտային
 • Էներգետիկ
 • Կապի

Տարեկան շրջանառությունը

2014

Ընդհանուր՝ 615,694,175
Շինարարական գծով՝ 615,189,128

2015

Ընդհանուր՝ 1,772,789,483
Շինարարական գծով՝ 1,746,908,826

2016

Ընդհանուր՝ 3,074,665,654
Շինարարական գծով՝ 3,074,665,654

2017

Ընդհանուր՝ 1,204,654,254
Շինարարական գծով՝ 1,204,654,254

2018

Ընդհանուր՝ 1,345,210,909
Շինարարական գծով՝ 1,318,269,539

2019

Ընդհանուր՝ 1,179,807,564
Շինարարական գծով` 1,144,037,725

2020

Ընդհանուր՝ 1,666,057,459
Շինարարական գծով՝ 1,579,484,656

2021

Ընդհանուր՝
Շինարարական գծով՝

2022

Ընդհանուր՝
Շինարարական գծով`