Կատարված աշխատանքներ

ՀՀ Արմավիր մարզի Վաղարշապատ քաղաքի Մ․Գորկու անվան թիվ 5 ավագ դպրոցի հիմնանորոգում EIP PW-05/2019

Սկիզբ / ավարտ
09․2019-12.2021
Պատվիրատու

Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

1.086.652.372 դրամ

Երևան քաղաքի թիվ 42 ավագ դպրոցի հիմնանորոգում EIP PW-04/2018

Սկիզբ / ավարտ
09․2019-08.2021
Պատվիրատու
Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ
Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար
577,535,207 դրամ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայքներում սառնարանային տնտեսությունների կառուցում IRFSP/CW/NCB-2018/001

Սկիզբ / ավարտ
10․2020-12.2021
Պատվիրատու
ՀՀԿԱ Գյուղական Տարածքների Տնտեսական Զարգացման Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ ՊՀ
Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար
246,933,295 դրամ

Արենի Ուայն հոթել համալիրի գազամատակարարման համակարգի կառուցում TUR-PPI-01/1

Սկիզբ / ավարտ
10․2020-01.2021
Պատվիրատու
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Տնօրեն

ՀՁԳ անդամ

Գումար

279,439,284 դրամ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն համայնքի ջրարբիացման համակարգի կառուցում CARMAC2-CP-17-G-15/02

Սկիզբ / ավարտ

07.2018 / 08.2020

Պատվիրատու

ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման
հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

206,935,845 դրամ

ՀՀ Ք.Երևան, Ռ.Իշխանյանի անվան Թիվ 153 հիմնական դպրոցի կառուցում A-01YN

Սկիզբ / ավարտ

06.2017 / 10.2019

Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

1,295,150,356 դրամ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս, Ծովինար և Վարդենիկ համայնքների և ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի ներտնային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում IRFSP/ICB/-2016/037

Սկիզբ / ավարտ

09.2017 / 03.2019

Պատվիրատու

ՀՀԿԱ Գյուղական Տարածքների Տնտեսական Զարգացման Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ ՊՀ

Տնօրեն

ՀՁԳ անդամ

Գումար

570,206,997 դրամ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում Carmac2-cp-17-g-17/02

Սկիզբ / ավարտ

12.2017 / 10.2018

Պատվիրատու

ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման
հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

87,051,536 դրամ

ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցում IRFSP/CW/ICB - 2016/010-4

Սկիզբ / ավարտ

05.2017 / 10.2018

Պատվիրատու

ՀՀԿԱ Գյուղական Տարածքների Տնտեսական Զարգացման Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ ՊՀ

Տնօրեն

ՀՁԳ անդամ

Գումար

1,452,716,230 դրամ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի փարախի շվաքարանի կառուցում CARMAC2-CP-16-A-1/02

Սկիզբ / ավարտ

05.2016 / 12.2016

Պատվիրատու

ՀՀ ԳՆ ԳԾԻԳ ՊՀ

Տնօրեն

ՀՁԳ անդամ

Գումար

133,874,115 դրամ

ՀՀ Շիրակի մարզի Փ.Մանթաշ համայնքի արոտավայրերում խմոցների կառուցում CARMAC2-CP-16-SH-3/02-1

Սկիզբ / ավարտ

10.2016 / 07.2017

Պատվիրատու

ՀՀ ԳՆ ԳԾԻԳ ՊՀ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

46,184,302 դրամ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սասունիկ, Աղձք, Կարբի, Արտենի, Արագածավան գյուղերի գազաֆիկացում RACP/CW/ICB-2013/057

Սկիզբ / ավարտ

11.2014 / 06.2016

Պատվիրատու

ՀՀԿԱ Գյուղական Տարածքների Տնտեսական Զարգացման Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյան ՊՀ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

1,805,402,645 դրամ

Երևանի թիվ 1 ինտերնատ ՊՈԱԿ-ի տարածքում անկողնային խնամք ստացող տարեցների սպասարկման նպատակով կառուցվող նոր մասնաշենք NԲԸԱՇՁԲ14/16-Թ19

Սկիզբ / ավարտ

07.2014 / 05.2015

Պատվիրատու

Երևանի թիվ 1 ինտերնատ ՊՈԱԿ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

415,677,500 դրամ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արևշատ համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացում CARMAC CPP-SH-10/1/02

Սկիզբ / ավարտ

12.2013 / 08.2014

Պատվիրատու

ՀՀ ԳՆ ԳԾԻԳ ՊՀ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

116,866,578 դրամ

Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղի համայնքային կենտրոնի շենքի կառուցում TV 034

Սկիզբ / ավարտ

12.2012 / 12.2013

Պատվիրատու

Հայաստանի սոց. Ներդրումների հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

122,294,165 դրամ

Մալաթիա –Սեբաստիա վարչական շրջանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վերակառուցում և վերանորոգում ՊՀ-ի /ԱՖԾԿԿ

Սկիզբ / ավարտ

01.2016 / 01.2018

Պատվիրատու

Ֆինանսների նախարարության <<Առտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն>>

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառո

Գումար

406,523,222 դրամ