Ընթացիկ աշխատանքներ

Երևան քաղաքի թիվ 161 մանկապարտեզի սեյսմիկ ամրացում, էներգաարդյունավետության բարելավում և վերանորոգում SW-EEK-03

Սկիզբ / ավարտ

11․2021

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

368,607,954 դրամ

Երևան քաղաքի Հ․Կոջոյանի անվան թիվ 15 կրթահամալիր վերակառուցում, նոր մասնաշենքի կառուցում A-21EN

Սկիզբ / ավարտ

10.2021

Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար
416,933,958 դրամ

Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում

Սկիզբ / ավարտ
07.2021
Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար
272,347,078 դրամ

Երևան քաղաքի Հ. Կարապենցի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոցի կառուցում A-17EN

Սկիզբ / ավարտ

07.2020

Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

1,091,860,184 դրամ

Երևան քաղաքի թիվ 116 հիմնական դպրոցի կառուցում A-16EN

Սկիզբ / ավարտ

09.2020 / ընթացքում

Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

1,314,804,941 դրամ

Ոռոգման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ-Գեղարդալճի ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքներ ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/6-Ա

Սկիզբ / ավարտ

11.2020

Պատվիրատու

ՀՀ Ջրային կոմիտե

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

115,377,062 դրամ