Ընթացիկ աշխատանքներ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի Մ. Գորկու անվան թիվ 5 ավագ դպրոցի հիմնանորոգում EIP PW-05/2019

Սկիզբ / ավարտ

09.2019 / ընթացքում

Պատվիրատու

Կրթական ծրագրերի կենրոն ԾԻԳ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

1,086,652,372 դրամ

Երևան քաղաքի թիվ 42 ավագ դպրոցի հիմնանորոգում EIP PW-04/2018

Սկիզբ / ավարտ

07.2019 / ընթացքում

Պատվիրատու

Կրթական ծրագրերի կենրոն ԾԻԳ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

577,535,207 դրամ

Երևան քաղաքի Հ. Կարապենցի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոցի կառուցում A-17EN

Սկիզբ / ավարտ

07.2020 / ընթացքում

Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

1,091,860,184 դրամ

Երևան քաղաքի թիվ 116 հիմնական դպրոցի կառուցում A-16EN

Սկիզբ / ավարտ

09.2020 / ընթացքում

Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

1,314,804,941 դրամ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքներում սառնարանային տնտեսությունների կառուցում IRFSP/CW/NCB-2018/001

Սկիզբ / ավարտ

10.2020 / ընթացքում

Պատվիրատու

ՀՀԿԱ Գյուղական Տարածքների Տնտեսական Զարգացման Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյան ՊՀ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

246,933,295 դրամ

Արենի Ուայն հոթել համալիրի գազամատակարարման համակարգի կառուցում TUR-PPI-01/1

Սկիզբ / ավարտ

10.2020 / ընթացքում

Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Տնօրեն

ՀՁԳ անդամ

Գումար

279,439,284 դրամ