Ընթացիկ աշխատանքներ

Երևան քաղաքի Հ․Կոջոյանի անվան թիվ 15 կրթահամալիր վերակառուցում, նոր մասնաշենքի կառուցում A-21EN

Սկիզբ / ավարտ

10.2021

Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար
1,483,673,772 ՀՀ դրամ

Երևան քաղաքի թիվ 135 մանկապարտեզի սեյսմիկ ամրացում, էներգաարդյունավետության բարելավում և վերակառուցում SW/EEK-03

Սկիզբ / ավարտ

10.2021

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար
418,354,359 ՀՀ դրամ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի թիվ 5 ավագ դպրոցի վերակառուցում AF EIP NCB-1.2.1.4

Սկիզբ / ավարտ

10.2023

Պատվիրատու
Կրթական ծրագրերի  կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ
Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար
1,684,833,988 ՀՀ դրամ

Նոր Խարբերդ և հարակից թաղամասերի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցում և անհատական տնային միացումների փոխարինում YWIP/KhaWks/11

Սկիզբ / ավարտ

11.2023

Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար
1,493,813,230 ՀՀ դրամ

Երևան քաղաքի թիվ 161 մանկապարտեզի սեյսմիկ ամրացում, էներգաարդյունավետության բարելավում և վերանորոգում SW-EEK-03

Սկիզբ / ավարտ

11․2021

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
Տնօրեն

Գլխավոր կապալառու

Գումար

520,270,749 ՀՀ դրամ